Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

Schemat organizacyjny

Kierownik działu administracji i eksploatacji

Anna Kossińska

e-mail: anna.kossinska@tbszm.com.pl

Kierownik działu księgowości, główny księgowy

Iwona Stępień

e-mail: iwona.stepien@tbszm.com.pl

Dział obsługi wewnętrznej i kontroli – specjalista ds. kadrowo-płacowych

Małgorzata Ragus

e-mail: malgorzata.ragus@tbszm.com.pl

Zastępca dyrektora spółki – wakat.