Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” sp. z o. o. jest spółką gminną wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000039568 Sądu
Rejonowego dla miasta st. Warszawy, XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” jest spółką gminy z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w 1998 roku na bazie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni w Pruszkowie.

Przedmiotem działalności spółki jest :

1. budowa i nabywanie budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu;
2. prace remontowe i modernizacyjne budynków;
3. sprawowanie zarządu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy i zleconymi nie stanowiącymi własności gminy;
4. wynajmowanie lokali użytkowych będących w zasobach spółki;
5. prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
6. budowa budynków wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli

TBS „Zieleń Miejska” administruje wszystkimi komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi w Pruszkowie.
Zarządzamy także 54 Wspólnotami Mieszkaniowymi. Dla każdej prowadzona jest oddzielna księgowość.
W ramach zarządu organizujemy i wykonujemy prace remontowe i konserwacyjne w zarządzanych przez nas zasobach.
W ramach statutowej działalności Spółka prowadzi inwestycje na zasadach TBS jak również buduje lokale na sprzedaż. Wiele inwestycji jest zakończonych i zasiedlonych na terenie miast : Pruszkowa, Milanówka, Brwinowa, Parzniewa i Grodziska Mazowieckiego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o proponuje usługi z zakresu:

  • ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zapewniamy:

– profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami;
– obsługę rachunkową wspólnot mieszkaniowych i rozliczenia właścicieli;
– obsługę prawną;
– przeglądy budowlane;
– konserwacje instalacji;
– racjonalne gospodarowanie funduszami;
– niskie ceny;

TBS “Zieleń Miejska” Sp. z o.o. – jako zarządca nieruchomości administruje 54 Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie miast: Pruszkowa, Piastowa i Warszawy – Ursus

Ilość lokali zarządzanych – 4 640 (wg stanu na dzień 31.12.2018r.)  w tym 4 518 lokali mieszkalnych i 122 lokale użytkowe.

Licencje zawodowe zarządcy nieruchomości posiadają następujące osoby :

Agnieszka Kraszewska-Cąkała nr. licencji 25720

Siedziba Spółki:
ul. Gordziałkowskiego 9
05-800 Pruszków
tel. 22 160 37 10
fax 22 160 37 35

Godziny pracy:
poniedziałek godz. 7.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek godz. 8.00 – 16.00
piątek godz. 8.00 – 14.00

Przyjęcia interesantów przez Prezesa :
poniedziałek: 12.00 – 17.00

Wnioski o przydział lokali można pobierać w dziale administracji TBS codziennie w godzinach pracy lub pobrać ze strony internetowej w dziale – Programy mieszkaniowe.

Jeśli oczekujecie Państwo wysokiej jakości usług, atrakcyjnych cen, dobrej organizacji oraz bieżącej kompleksowej informacji serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.