Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Przetargi

Do pobrania:

Plan zamówień publicznych 2019 r.

Data i numer Przetarg

10.06.2019 r.
ZP/5/2019/PD

Remont balkonów, tarasu i daszka w budynkach komunalnych zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

12.06.2019 r.
ZP/7/2019

Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 19 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

29.05.2019 r.
ZP/6/2019

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kubusia Puchatka 16 w Pruszkowie

07.06.2019 r.
ZP/4/2019/PD

Wykonanie projektu technicznego remontu budynku użytkowego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie w oparciu o ekspertyzę techniczną

22.05.2019 r.
ZP/5/2019/WR

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kubusia Puchatka 8 w Pruszkowie

07.06.2019 r.
ZP/3/2019/PD

Ogłoszenie o unieważnieniu: Remont balkonów, tarasu i daszka w budynkach komunalnych zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

06.06.2019 r.
ZP/2/2019/PD

Ogłoszenie o unieważnieniu: Wykonanie projektu technicznego remontu budynku użytkowego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie w oparciu o ekspertyzę techniczną

10.05.2019 r.
ZP/6/2019

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łączniczek AK w Pruszkowie na dz. nr ew. 266, 267 obr. 11

08.05.2019 r.
ZP/4/2019/WR

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 17 w Pruszkowie

23.04.2019 r.
ZP/3/2019/WR

Remont budynku przy ul. Edwarda 2 w Pruszkowie

23.04.2019 r.
ZP/5/2019

Wykonanie wymiany oraz legalizacji ciepłomierzy w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

12.04.2019 r.
ZP/2/2019/WR

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 17 w Pruszkowie

19.04.2019 r.
ZP/4/2019

Ogłoszenie o unieważnieniu: Wykonanie wymiany oraz legalizacji ciepłomierzy w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

4.04.2019 r.
ZP/1/2019/WR

Ogłoszenie o wyniku: Wykonanie przeglądu rocznego, 5-letniego budowlanego oraz 5 letniego elektrycznego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.