Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” Sp. z o.o.


    logo

    logo

    logo_bip
  • Licznik odwiedzin strony

Przetargi

Do pobrania:

Plan zamówień publicznych 2018 r.

Data i numer Przetarg

06.08.2018 r.

Wynajem lokalu użytkowego: ul. Kraszewskiego 4

06.08.2018 r.

Wynajem lokalu użytkowego: ul. Kraszewskiego 46

17.08.2018 r.
ZP/14/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie na dz. nr ew. 296 obr. 22

25.07.2018 r.
ZP/13/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 11 w Pruszkowie w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

25.07.2018 r.
ZP/12/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 9 w Pruszkowie w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

26.07.2018 r.
ZP/11/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 go Maja 19 w Pruszkowie w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

09.07.2018 r.

Wynajem lokalu użytkowego: ul. Kraszewskiego 46

04.07.2018 r.
ZP/10/2018

Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 w Pruszkowie w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

28.06.2018 r.
ZP/8/2018/PD

Wymiana luksferów w budynku użytkowym przy ul. 3 go Maja 56 w Pruszkowie wraz z oczyszczeniem, malowaniem metalowych belek konstrukcji pomiędzy polami luksferów