Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Przetargi

Do pobrania:

Plan zamówień publicznych 2019 r.

Data i numer Przetarg

08.08.2019 r.
ZP/8/2019

Ogłoszenie o wyniku: Remont pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

01.08.2019 r.
ZP/11/2019/WR

Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 71 w Pruszkowie

23.07.2019 r.
ZP/10/2019/WR

Remont nawierzchni zjazdu do boksów garażowych wraz z odwodnieniem i wykonania zadaszenia wiaty śmietnikowej na terenie nieruchomości przy ul. Łączniczek AK 8 w Pruszkowie

22.07.2019 r.
ZP/9/2019/WR

Wykonanie wymiany wodomierzy oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką radiową w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

19.06.2019 r.
ZP/6/2019/PD

Ogłoszenie o wyniku: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do budynków przy ul. Bolesława Prusa 38, Bolesława Prusa 40 i Bolesława Prusa 42 w Pruszkowie

10.06.2019 r.
ZP/5/2019/PD

Ogłoszenie o wyniku: Remont balkonów, tarasu i daszka w budynkach komunalnych zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

09.07.2019 r.
ZP/10/2019/PD

Remont balkonów, tarasów i loggi w budynkach TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

08.07.2019 r.
ZP/7/2019

Ogłoszenie o wyniku: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 19 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

03.07.2019 r.
ZP/8/2019/WR

Wykonanie prac zagospodarowania terenu na terenie nieruchomości przy ul. Pułaskiego 4 w Pruszkowie

28.06.2019 r.
ZP/9/2019/PD

Remont elewacji budynków przy ul. Bolesława Prusa 42 i Bolesława Prusa 44 w Pruszkowie

28.06.2019 r.
ZP/8/2019/PD

Wykonanie remontu  klatki schodowej w budynku przy ul. Narodowej 9 w Pruszkowie

19.06.2019 r.
ZP/7/2019/PD

Remont balkonów, tarasów i loggi w budynkach TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

02.07.2019 r.
ZP/7/2019/WR

Ogłoszenie o unieważnieniu: Wykonanie prac zagospodarowania terenu na terenie nieruchomości przy ul. Pułaskiego 4 w Pruszkowie

29.05.2019 r.
ZP/6/2019

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kubusia Puchatka 16 w Pruszkowie

07.06.2019 r.
ZP/4/2019/PD

Wykonanie projektu technicznego remontu budynku użytkowego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie w oparciu o ekspertyzę techniczną

22.05.2019 r.
ZP/5/2019/WR

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kubusia Puchatka 8 w Pruszkowie

23.04.2019 r.
ZP/3/2019/WR

Remont budynku przy ul. Edwarda 2 w Pruszkowie

23.04.2019 r.
ZP/5/2019

Wykonanie wymiany oraz legalizacji ciepłomierzy w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.