Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” Sp. z o.o.


    logo

    logo

    logo_bip
  • Licznik odwiedzin strony

Mieszkania na najem

Ogłoszenie

Kto może ubiegać się o mieszkanie w TBS “Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego wyłącznie osobie fizycznej jeżeli:
1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

2. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok,
w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie wniosków o kredyt złożonych przez TBS do BGK do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy
z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacyjnej, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w Województwie Mazowieckim, więcej niż:

a) 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w Gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,

3. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok,
w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:

a) 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy
w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal,
o którego wynajem się ubiega.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów (22) 160-37-15, (22) 160-37-18, (22) 160-37-20

Wniosek o najem mieszkania do pobrania.

Deklaracja o dochodach.