Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Ogłoszenia

Informacja

Zgłoszenia stanu wodomierzy  ( nie dotyczy wodomierzy z nakładką radiową) należy podawać w dniach:

27 i 28 grudnia 2018r. oraz 2,3,4 stycznia 2019r.

Wskazania wodomierzy można podawać:

  • osobiście w siedzibie Spółki
  • telefonicznie
  • mailowo
  • poprzez czynsze on-line

UWAGA !

Brak informacji w podanych wyżej terminach skutkować będzie przyjęciem lokalu do rozliczeń za zużycie wody ( zimnej i ciepłej ) w 2018 roku jako lokalu nieopomiarowanego.

Rozliczenie odbywa się zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o., który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.tbszm.com.pl w zakładce „Regulaminy”.

Jednocześnie informujemy, że odczyty w budynkach stanowiących własność TBS oraz w niżej podanych budynkach komunalnych zostaną dokonane przez administratora.

Kraszewskiego 4

Przemysłowa 8

Piękna 7

Pańska 32

Broniewskiego 1a/1b

Kraszewskiego 30

Stalowa 20

Cicha 3

POW 7

Broniewskiego 5

M. Zimińskiej- Syget.2

Daszyńskiego 9

3 Maja 137

Mickiewicza 17

Broniewskiego 7

Drzymały 6

Daszyńskiego11

Srebrna 5

Mickiewicza 4

Broniewskiego 9

Sienkiewicza 3

Daszyńskiego 47A

Prusa 11

Szkolna 10

Pułaskiego 4

Sienkiewicza 11

Daszyńskiego 47

Kościelna 13

Szkolna 12

Powstańców 14

Parkowa 13

Obr. Pokoju 17

 

Szkolna 14

Trąbalskiego 11

Obr. Pokoju 9

 

 

Boh. Warszawy 11

 

 


INFORMACJA

Przyjęcia interesantów przez pracowników windykacji odbywać się będą: w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Prezesa Zarządu TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o.