Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

Ogłoszenia

Rada Nadzorcza 
TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o.
w Pruszkowie
informuje, że

po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Pan Maciej Robert Roszkowski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 


INFORMACJA

Przyjęcia interesantów przez pracowników windykacji odbywać się będą: w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Prezesa Zarządu TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o.