Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Ogłoszenia

Pliki do pobrania!!!

Rada Nadzorcza
Spółki TBS
„Zieleń Miejska”
sp. z o.o. w Pruszkowie

ogłasza konkurs

na stanowisko Prezesa Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” sp. z o.o.

Warunki oraz regulamin konkursu dostępne w Pliki do pobrania.

 


INFORMACJA

Przyjęcia interesantów przez pracowników windykacji odbywać się będą: w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Prezesa Zarządu TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o.