Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ZO.W.9.2020 remont dachu i wymianę izolacji stropodachu w budynku przy ul. Armii Krajowej 30 w Pruszkowie Wspólnoty Mieszkaniowej będącej  w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ZO.W.9.2020

remont dachu i wymianę izolacji stropodachu w budynku przy ul. Armii Krajowej 30 w Pruszkowie Wspólnoty Mieszkaniowej będącej  w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 22.07.2020 r., godz. 10:00

ZO.W.9.2020 – zapytanie ofertowe

ZO.W.9.2020 – zalaczniki do pobrania

ZO.W.9.2020 – informacja z otwarcia ofert