Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ZO.17.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków gospodarczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę znajdujących się na terenie nieruchomości administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”.

ZO.17.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków gospodarczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę znajdujących się na terenie nieruchomości administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”.

Termin składania ofert: 22.07.2020 r., godz. 10:00

ZO.17.2020 – zapytanie ofertowe

ZO.17.2020 – zalaczniki do pobrania

ZO.17.2020 – informacja z otwarcia ofert

ZO.17.2020 – informacja o wyborze oferty