Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ZO.W.8.2020 –  Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 17 w Pruszkowie

ZO.W.8.2020 –  Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 17 w Pruszkowie

Termin składania ofert: 10.07.2020 r., godz. 10:00

ZO.W.8.2020 – zaproszenie do składania ofert

ZO.W.8.2020 – zalaczniki do pobrania

ZO.W.8.2020 – audyt energetyczny