Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

PN.6.2020 – Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Stalowej 7 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa nr RPMA.06.02.00 -14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B.

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: roboty budowlane

Termin składania ofert: 21.05.2020 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.05.2020 r., godz. 10:15

PN.6.2020 – ogloszenie

PN.6.2020 – SIWZ z zalacznikami

PN.6.2020 – PDF STALOWA 7 elektryczny

PN.6.2020 – przedmiary

PN.6.2020 – Stalowa 7 węzeł elektryczne

PN.6.2020 – Stalowa architektura

PN.6.2020 – stalowa sanitarne

PN.6.2020 – Stalowa węzeł

PN.6.2020 – STWiOR

PN.6.2020 – informacja o unieważnieniu postępowania