Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

PN.11.2019 – Dostawa samochodów na potrzeby Spółki TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

PN.11.2019 – ogloszenie

PN.11.2019 – SIWZ z zalacznikami

ZP.11.2019 – informacja o uniewaznieniu postepowania