Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Zieleń Miejska” Sp. z o.o.    logo

    logo

    logo_bip
  • Licznik odwiedzin strony

Oferty pracy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o.o.

w Pruszkowie, ul. Gordziałkowskiego 9

zatrudni osobę na stanowisko kierownicze techniczne ( kierownik komórki organizacyjnej )

1. Wymogi kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe techniczne z tytułem magistra

- wyższe z uprawnieniami z zakresu zarządzania nieruchomościami z udokumentowanym min.

5 - letnim stażem pracy w obsłudze technicznej nieruchomości

- co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach kierowniczych

- predyspozycje osobowe: komunikatywność, sumienność, kreatywność, inicjatywa

- predyspozycje zawodowe:

umiejętność podejmowania decyzji

●umiejętność zarządzania jakością realizowanych zadań

●umiejętność zarządzania personelem, informacją

komunikacja pisemna

znajomość obsługi programów do kosztorysowania

2. Zakres zadań :

1) organizowanie kierowanie i koordynacja pracy oraz nadzór nad jakością i realizacją zadań przez podległych pracowników

2) zadania stanowiskowe:

- ustalanie potrzeb oraz opracowywanie rocznych planów remontowo – finansowych remontów budynków , lokali do wysokości uzyskanych środków

- realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

- prowadzenie spraw dotyczących inwestycji

- kontrola prawidłowości nadzoru i i odbioru robót wykonywanych w systemie zleconym

- utrzymanie w ruchu wszelkich urządzeń mechanicznych , sprzętu i urządzeń elektroenergetycznych będących w posiadaniu zakładu oraz znajdujących się w administrowanych budynkach

- kontrola i nadzór nad prowadzonymi przeglądami technicznymi budynków oraz realizacja innych obowiązków wynikających z Prawa budowlanego

- opiniowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych w zakresie potrzeb remontowych

- rejestrowanie faktur za wykonane roboty budowlane, ich ocena pod względem merytorycznym i finansowym

- prowadzenie ewidencji budynków przeznaczonych do remontu kapitalnego i do rozbiórki oraz bieżąca aktualizacja tej ewidencji

- planowanie i sprawozdawczość

3. Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy

4. Kontakt:

sprawy kadrowe – Małgorzata Ragus – tel. (22) 160 37 27

sprawy zawodowe – Renata Ostafin – tel. (22) 160 37 30