Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.


Oferty pracy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o.o.
w Pruszkowie, ul. Gordziałkowskiego 9

zatrudni osobę na stanowisko kierownicze techniczne ( kierownik komórki organizacyjnej )

  1. Wymogi kwalifikacyjne:

–      wykształcenie wyższe techniczne z tytułem magistra

–      wyższe z  uprawnieniami z zakresu zarządzania nieruchomościami z udokumentowanym min.  5 – letnim stażem pracy w obsłudze technicznej nieruchomości

–      co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach kierowniczych

*      predyspozycje osobowe: komunikatywność, sumienność, kreatywność, inicjatywa

*      predyspozycje zawodowe:

–  umiejętność podejmowania decyzji

–  umiejętność zarządzania jakością realizowanych zadań

–  umiejętność zarządzania personelem, informacją

–  komunikacja pisemna

–  znajomość obsługi programów do kosztorysowania

  1. Zakres zadań :
    1. organizowanie, kierowanie i koordynacja pracy oraz nadzór nad jakością i realizacją zadań przez podległych pracowników
    2. zadania stanowiskowe:

– ustalanie potrzeb oraz  opracowywanie rocznych planów remontowo – finansowych remontów budynków , lokali do

wysokości uzyskanych środków

– realizacja zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

– prowadzenie spraw dotyczących inwestycji

– kontrola prawidłowości nadzoru i odbioru robót wykonywanych w systemie zleconym

– utrzymanie w ruchu wszelkich urządzeń mechanicznych , sprzętu i urządzeń elektroenergetycznych będących

w posiadaniu zakładu oraz znajdujących się w administrowanych budynkach

– kontrola i nadzór nad prowadzonymi przeglądami technicznymi budynków oraz realizacja innych obowiązków

wynikających z Prawa budowlanego

– opiniowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych w zakresie potrzeb remontowych

– rejestrowanie faktur za wykonane roboty budowlane, ich ocena pod względem merytorycznym i finansowym

– prowadzenie ewidencji budynków przeznaczonych do remontu kapitalnego i do rozbiórki oraz bieżąca aktualizacja tej

ewidencji

– planowanie i sprawozdawczość

  1. Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy
  2. Kontakt tel.
  • sprawy kadrowe – Małgorzata Ragus – tel. (22) 160 37 27
  • sprawy zawodowe – Renata Ostafin – tel. (22) 160 37 30