Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

Inwestycje planowane

1. Pruszków ul.Kraszewskiego 21a – budynek mieszkalny z usługami
2. Pruszków ul. Kraszewskiego 29 – budynek mieszkalny z usługami.
3. Pruszków ul. Zakątna 2 – budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym
4. Pruszków ul. Komorowska 19 – budynek wielorodzinny