Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

Organy spółki

 1. Zgromadzenie Wspólników
  Udziałowcami Spółki są:
  • Gmina Miasto Pruszków – założyciel, udziałowiec większościowy – jeden udział o łącznej wartości 31 972 152,00 zł
  • Gmina Miasto Milanówek – jeden udział o łącznej wartości 5 407 638,00 zł
  • Gmina Brwinów – jeden udział o łącznej wartości 822 686,00 zł
  • Gmina Grodzisk Mazowiecki – jeden udział o łącznej wartości 3 539 900,00 zł
 2. Rada Nadzorcza:
  • Leczkowska Henryka-przewodnicząca
  • Gostomska Małgorzata-członek
  • Kossińska Anna – członek
  • Sobucki Piotr – członek
  • Tomasik Grażyna – członek
 3. Zarząd jednoosobowy: Prezes Zarządu: