Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Strona główna

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

 

Kapitał zakładowy: 41.742.376 zł

 

Informacja

Uprzejmie informuję, że dzień 11.05.2019r. (tj. sobota) jest dniem pracującym za dzień 2 maja 2019r. (tj. czwartek) dniem wolnym od pracy

Informacja

Osoby, które złożyły wnioski o najem mieszkania z zasobów TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie do dnia 31 grudnia 2017 roku proszone są potwierdzenie dalszego zainteresowania przydziałem mieszkania.

W tym celu prosimy o złożenie aktualnej deklaracji o dochodach ( za rok 2018) oraz oświadczenia o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki Pruszków ul. Gordziałkowskiego 9 ( godz. 700-1500) lub przesłać pocztą na podany adres.

Brak złożenia dokumentów do dnia 31 marca 2019 roku potraktowany będzie jako rezygnacja z ubiegania się o mieszkanie i spowoduje wycofanie złożonego wniosku.

Druki deklaracji i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.tbszm.com.pl

Informacja

W związku z usuwaniem błędów dot. tworzenia nowych kont w systemie „CZYNSZE-ON LINE”, funkacja ta została wyłączona. Przewidywany termin włączenia usługi samodzielnego tworzenia kont w systemie przez użytkowników do 01.04.2019r.

 

Informacja

Podawanie stanów wodomierzy – patrz w zakładce Ogłoszenia.