Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Strona główna

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

Kapitał zakładowy: 41.742.376 zł

 


Rada Nadzorcza
TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o.
w Pruszkowie
informuje, że

po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Pan Maciej Robert Roszkowski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.