Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Strona główna

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

Kapitał zakładowy: 41.742.376 zł

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dzień 15 czerwca 2019r. (tj. sobota) jest dniem pracującym za dzień 21 czerwca 2019r. (tj. piątek) dniem wolnym od pracy

Informacja

Z uwagi na urlop Pana Prezesa w dniach od 16 maja 2019r. do 29 maja 2019r. interesanci nie będą przyjmowani przez Prezesa Zarządu Spółki.