Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Strona główna

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

Kapitał zakładowy: 41.742.376 zł

 


Rada Nadzorcza
Spółki TBS
„Zieleń Miejska”
sp. z o.o. w Pruszkowie

ogłasza konkurs

na stanowisko Prezesa Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” sp. z o.o.

Warunki oraz regulamin konkursu dostępne w zakładce Ogłoszenia.